Iconen
Floriade Expo 2022

Iconen Floriade Expo 2022

Iconen als bouwstenen voor identity

Voor Floriade Expo 2022, de tienjaarlijkse wereldtuinbouwtentoonstelling, ontwierp ik de iconen voor hun nieuwe huisstijl. De vraag was om zo eenvoudig mogelijke iconen te ontwerpen die alleen uit lijnen bestonden en onderling gecombineerd konden worden tot een groot tableau. Ik ontwikkelde de iconen in opdracht van Engine branding uit Amsterdam, die met de iconen invulling gaven aan de huisstijl van de Floriade. Het resultaat is een omvangrijke iconenset waar het geheel zeker meer is dan de som der delen.

De Floriade heeft deze editie Growing Green Cities als thema, de iconen verbeelden dus ook tal van nieuwe manieren om onze steden groener, gezonder en leefbaarder te maken.

Bloemen
Bomen
Kabelbaan
Trein

Iconen algemeen

Floriade_Portfolio_Iconen_Algemeen_3

Iconen thema's

Iconen Floriade Expo 2022

Uitingen

Floriade_Scherm
Floriade_Boekje_1
Floriade_Boekje_2
Floriade_Folder_Smal_4
Floriade_Folder_Smal_3