Infographic ZonMW

ZonMW is de financieringsorganisatie voor innovatie en onderzoek in Nederland. De resultaten van het onderzoek dat ze financieren willen ze graag zo breed mogelijk gebruikt laten worden. Daarom voor de meest recent opgedane inzichten in de jeugdzorg geen lijvig rapport maar een aantrekkelijke en prettig leesbare infographic. Samen Analytic Storytelling maakte ik deze interactieve infographic waarin de vele thema's en hun raakvlakken in de samenleving op illustratieve wijze samen komen gestructureerd worden.