Toolkit crisismanagement Ministerie Infrastructuur & Waterstaat

In opdracht van ScenarioGaming.com ontwierp ik magnetische kaarten en fiches voor een enorme crisismanagement toolkit voor het Departementaal Crisiscentrum van het Ministerie van Infrastructuur. De toolkit werd ontwikkeld door Laurens Verwijs en de prachtige kist gemaakt door Erik Ankoné.

Voor iedere mogelijke ramp die Nederland en Caraïbisch Nederland zou kunnen treffen ontwierp ik een icoon en ook alle crisisteams, vitale infre elementen en ketenpartners heb ik verbeeld. De kaarten en fiches kunnen onze overheid helpen met snellere beeldvorming tijdens een crisisoverleg.

De toolkit is direct in gebruik genomen om zich te kunnen bewijzen tijdens de coronacrisis.

Departementaal Crisiscentrum Ministerie Infrastructuur & Waterstaat

Fiches thema's

Met de themafiches kan tijdens een crisisoverleg snel en eenvoudig worden weergegeven op welke thema’s de crisis betrekking heeft. 

Fiches calamiteiten

De calamiteiten fiches zijn met hun zeshoekige vorm eenvoudig te clusteren op de kaarten. Zo kunnen de crisismanagers meerdere incidenten bij elkaar plaatsen zonder dat een groot gedeelte van de kaart onleesbaar wordt. De calamiteitenfiches hebben ook betrekking op Caribisch Nederland, dus tsunami's en vulkaanuitbarstingen kregen ook een plek op de fiches.

Fiches ketenpartners

Om bij een crisisoverleg zo snel mogelijk een compleet beeld te kunnen vormen is het belangrijk de benodigde informatie van alle relevante ketenpartners snel boven tafel te krijgen. Overzicht is daarbij essentieel. Om de fiches voor de ketenpartners nog herkenbaarder te maken voegden we bij iedere ketenpartner de striping toe die zij in het veld gebruiken op hun dienstauto's.

Kaarten

De kaarten bevatten alle voor het DCC IenW relevante informatie zoals, belangrijke verkeersaders, bewoonde- en natuurgebieden, havens, vliegvelden, kerncentrales, chemische industrie en de veiligheidsregio’s. Iedere kaart is beschrijfbaar en magnetisch.